Verkeer & Logistiek

Nr

Thema

Use case met korte omschrijving

Status

Verkeer & Logistiek

Autonoom WMO vervoer in de provincie - De provincie Groningen voert testen uit met een zelfrijdende bus om te onderzoeken of in dunbevolkte gebieden in (Noord-)Groningen het openbaar vervoer voor kwetsbare groepen op peil kan worden gehouden

Pilot loopt

8

Verkeer & Logistiek

Gascilinders waterstof - Met behulp van sensortechnologie, informatie over de status en locatie van gascilinders verzamelen op realtime basis, zodat het logistieke proces voor de bevoorrading van waterstoftankstations kan worden geoptimaliseerd

Pilot loopt

9

Verkeer & Logistiek

Groen verlengen voor vrachtwagens - De chauffeur van een vrachtwagen wordt via een App geïnformeerd of de verkeersregelinstallatie groenverlenging mogelijk maakt, waardoor de vrachtwagen niet hoeft te stoppen en weer op te trekken

Use case 

10

Verkeer & Logistiek

Monitoring vaarwegen - In Delfzijl en Eemshaven realtime het slibgehalte, de stroming en de diepte van de vaarwegen meten op verschillende niveaus in de havens

Pilot loopt

11

Verkeer & Logistiek

.OV prioriteit verkeerslichten - Test voor busvervoer waar bij nadering van de kruising de bus zich via 5G aanmeldt bij de verkeersregelinstallatie. Deze bekijkt of prioriteit voor deze bus mogelijk is

Use case

12

Verkeer & Logistiek

Remote baggerwerkzaamheden uitvoeren – Een graafmachine ‘remote’ laten baggeren vanuit een (mobiel) commandocentrum op de wal

Use case

13

Verkeer & Logistiek

Slim kruispunt met in-car information - Voor kruisingen in provinciale wegen. Als er geen verkeer op de zijweg staat, zou het verkeer op de hoofdweg met de maximum snelheid van 80 of 100 km/h over de kruising kunnen doorrijden (ipv 70 km/h). Deze informatie wordt in het voertuig op een display (smartphone of navigatiesysteem) aangeboden

Use case

14

Verkeer & Logistiek

Autonoom varen binnenvaart - Autonoom varen wordt gedefinieerd als varen zonder of met een minimale bemanning, gebruik makend van sensoren, positiebepaling, omgevingsinformatie en beslissingsondersteuning. Hoe kan 5G helpen bij nauwkeurige positiebepaling, informatieoverdracht van sensoren op schepen en in de vaarwegen en bij de bediening op afstand van een schip

Pilot loopt

15

Verkeer & Logistiek

Industriële inspectie - Op afstand inspecteren van industriële assets met drones waardoor de inspecteurs vanuit het kantoor schades of komende schade kunnen ontdekken

Pilot loopt

16

Verkeer & Logistiek

Drone cycle counting – voorraad beheer in grote opslagloodsen met autonome drones. Data voor locatie en voorraadinformatie wordt realtime verzonden naar de centrale computer

Pilot loopt

17

Verkeer & Logistiek

Scheepsnavigatie – ondersteuning met satellietnavigatie van maritieme loodsen voor het navigeren met zeeschepen in de waterwegen nabij havens

Use case (via ESA)

Laatst gewijzigd op 10 mei 2019.