Smart industry

Nr

Thema

Use case met korte omschrijving

Status

35

Smart Industry

Collaborative maintenance - AR/VR onderhoudstool voor industrieel onderhoudspersoneel waarmee remote support kan worden geboden op basis van Augmented & Virtual Reality technologie d.m.v. visuele instructies, communicatie en VR visualisatie systemen.

Pilot loopt

36

Smart Industry

Condition based maintenance – Het doel is om apparatuur in het productieproces van een fabriek voor chemische toepassingen te voorzien van sensoren, die draadloos gekoppeld worden met 5G. Voortijdige uitval van delen van het productieproces kan worden voorkomen door continuemeting van de staat van deze apparatuur. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om trilling- of temperatuurmetingen. 

Use case

37

Smart Industry

Head mount tablet – Met deze toepassing kan proces- of apparatuur-informatie ter plekke op een scherm in een helm van een engineer wordengetoond. Deze kan op basis van de actuele informatie een snellere diagnose stellen in het geval er problemen optreden. Door het gebruik van een helm in plaats van bijvoorbeeld een tablet in de hand, heeft deze persoon beide handen vrij heeft om werkzaamheden te verrichten, hetgeende veiligheid en effectiviteit ten goede komt.

Use case

Laatst gewijzigd op 10 mei 2019.