Leefomgeving

Nr

Thema

Use case met korte omschrijving

Status

27

Leefomgeving

5G Golf door het landschap - Objectief meten wat er gebeurt met trillingen in de grond als gevolg van aardbevingen. Er wordt getest met een goedkopere sensor die mobiel is uit te lezen

Pilot gereed

28

Leefomgeving

AR/VR in het wierdenlandschap - Met behulp van AR/VR technologie op bepaalde plaatsen in het noordelijke landschap de informatie voor toeristen visueel verrijken met aanvullende content op tablet of smartphone. De content wordt met hoge kwaliteit naar de toerist op locatie verzonden

Use case

29

Leefomgeving

Slimme vuilnisbak – Prullenbakken voorzien van sensoren om te signaleren wanneer deze (bijna) vol zitten, zodat softwarematig de meest optimale route (qua energie/brandstof en qua tijd) kan worden bepaald om de prullenbakken te legen.

Use case

30

Leefomgeving

Sensornetwerk waterkwaliteitsmeting - Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Het is van groot belang om verstoring van de waterkwaliteit op zo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken en voorspellen zodat adequaat kan worden ingegrepen. Sensoren meten (dis)continu waterkwaliteit, zowel boven, aan als onder het wateroppervlak.

Pilot loopt

31

Leefomgeving

Grondwaterstand – met draadloze sensoren in de bodem kan realtime de grondwaterstand worden gemonitord, bijvoorbeeld in dijken of wegen.

Pilot loopt

32

Leefomgeving

Slimme straatverlichting - cameratoezicht in armaturen van straatverlichting op locaties waar reeds lichtmasten aanwezig zijn. Met de videobeelden kan inzicht worden verkregen op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld kentekenherkenning, persoons- en voortuigbewegingen t.b.v. verkeersdoorstroming, en het preventief signaleren van (drugs)afvaldumping.

Pilot loopt

33 

Leefomgeving

Scheursensor – draadloos sensorproduct voor het monitoren van scheuren in gebouwen en civiele constructies. De sensor bewaakt realtime de 2D werking en beweging van scheuren.

Pilot loopt

34

Leefomgeving

Slimme groenvoorziening - grasonderhoud op basis van resultaatafspraken voor een aantal percelen. Het onderhoud omvat afspraak dat het gras niet hoger of lager mag worden dan een bepaalde waarde. Met draadloze sensoren en een slim algoritme wordt het optimale maaimoment bepaald.

Pilot loopt

Laatst gewijzigd op 20 juli 2018.