Landbouw

Nr

Thema

Use case met korte omschrijving

Status

21

Landbouw

Smart potato - Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, willen agrarische ondernemers realtime de data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren

Pilot loopt

22

Landbouw

Drone voor gewasinspectie - Drone maakt opnames van het akkerbouwgewas. De data worden tijdens de vlucht geüpload naar een centrale computer voor analyse en omgezet in informatie voor de eindgebruiker

Pilot (2x) loopt

23

Landbouw 

Grasland management - Grasland verder verbeteren met vergelijkbare technologie als beschreven in de use case ‘Drone voor gewasinspectie’. Dronebeelden worden ingezet om de biomassa van het grasland te meten en de optimale bewerking te bepalen.

Use case

24

Landbouw

Jongvee opfok - Met 5G technologie (sensoren) de geschiktheid van kalveren voor toekomstige melkkoe sneller vaststellen. Daarmee kan de veestapel kleiner worden gemaakt (dat helpt bij CO2 reductie)

Use case

25

Landbouw

Verzilting akkerbouw - De verziltingsproblematiek in Noord-Groningen aanpakken door onderzoek naar de mechanismen die hierbij een rol spelen met hulp van sensoren. Data worden verzameld met 5G-technologie (IoT).

Use case 

26

Landbouw

Space assisted crop monitoring – precisie landbouw met behulp van informatie uit satellietdata en sensoren

Use case (via ESA)

Laatst gewijzigd op 10 mei 2019.