Pilots

Pilot landbouw: smart potato

Sensoren tussen de aardappelen geven informatie door over zaken als vocht, temperatuur en voedingsstoffen. Zo kan de boer direct ingrijpen als dat nodig is (precisielandbouw).

Pilot zorg: specialistische zorgindicatie

Dankzij live data, bijvoorbeeld videobeelden, kunnen specialisten in het ziekenhuis meekijken in de ambulance en zo bepalen welke zorg nodig is en/of naar welk ziekenhuis de patiënt moet.

Pilot leefomgeving: 5G golf door het landschap

Sensoren in de bodem geven informatie over aardbevingen en meten de ‘route’ die een beving aflegt. Bewoners krijgen zo actuele informatie over bodembeweging op hun locatie.

Pilot verkeer en logistiek:

Dankzij het 5G-netwerk kan de WMO-bus de slimste route rijden en maatwerk leveren aan WMO-cliënten

Pilot energie: slim netwerk

Sensoren geven actuele informatie over hoeveel (duurzame) energie er wordt opgewekt en hoeveel er wordt verbruikt. Zo kan de netbeheerder inspelen op de actuele situatie en kan hij leveringszekerheid garanderen en een overbelast netwerk voorkomen.