Thema's en pilots

De testen doen we binnen zeven thema’s. Wat we precies testen, wordt bepaald door multidisciplinaire teams die bestaan uit deelnemers uit de verschillende sectoren plus technische deskundigen en onderzoekers uit het 5Groningen programma.

Er zijn zeven thema’s binnen 5Groningen:

  • Landbouw
  • Zorg
  • Energie
  • Verkeer & logistiek
  • Leefomgeving
  • (Smart) industry
  • Educatie 

De toepassingen rond elk thema worden door een speciaal team uitgewerkt via workshops en brainstormsessies. Een team is multidisciplinair en bestaat uit maximaal negen personen. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers uit de regio, liefhebbers van techniek en 5G-experts. Er is een continue verbinding tussen de thema-teams onderling en met de leden van het 5G Fieldlab-team.

Heeft u een goed idee voor een van de thema’s? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling voor 5G pilots en neem contact op.