Waarom 5Groningen?

5G is nog volop in ontwikkeling. De telecomfabrikanten werken hard aan nieuwe antennes en sensoren. De techniek is dus nog niet marktrijp. Om deze verder te kunnen ontwikkelen, moeten de fabrikanten nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Daarom gaan we in Noord-Groningen testen met de nieuwe technologie uitvoeren.

Waarom in Noord-Groningen?

Noord-Groningen is een uitgestrekt plattelandsgebied. Er is veel ruimte wat veel mogelijkheden biedt. Die ruimte brengt ook uitdagingen met zich mee, mede omdat het gebied dunbevolkt is en er vergrijzing optreedt. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat het openbaar vervoer voldoende blijft rijden? Wat is er nodig om de zorg op peil te houden voor bewoners die gemiddeld steeds ouder worden? Ook biedt 5G ondernemers veel kansen. Een boer kan met sensoren honderden hectares aan gewassen monitoren en dankzij 5G deze gegevens snel bekijken en analyseren.

Noord-Groningen verdient bovendien een economische impuls. Met 5Groningen kan de regio koploper worden in de nieuwste technologie. Uiteindelijk kan dat niet alleen Groningen, maar ook Nederland en zelfs Europa vooruit helpen.

Kijk voor meer informatie op economicboardgroningen.nl.