Veel landelijke aandacht voor ontwikkeling 5G!

5 maart 2018


5G is een hot topic! Steeds meer mensen maken kennis met en raken geïnteresseerd in 5G. Ook landelijke media tonen interesse in de ontwikkeling van de nieuwste generatie mobiele communicatie. Bij RTL Z werd al eerder aandacht aan het onderwerp besteed (kijk bijvoorbeeld hier). Afgelopen week vond in Barcelona het jaarlijkse Mobile World Congres plaats en de NOS plaatste daarom een artikel waarin uitgebreid in wordt gegaan op de mogelijkheden die 5G in de toekomst gaat bieden. Ze noemen daarbij onder andere het Internet of Things, zelfrijdende auto en op afstand bestuurbare robots.

NOS ging onder andere in gesprek met Toon Norp van TNO, tevens aangesloten bij 5Groningen. Hij benadrukte wel dat, naast alle fantastische ontwikkelingen die er nu gaande zijn, er ook nog werk aan de winkel is. De ontwikkeling van 5G is nog niet klaar en is tevens afhankelijk van het al dan niet beschikbaar zijn van de juiste bandbreedte. De 3,5 Ghz-frequentie, die eigenlijk nodig is om uiteindelijk een landelijk dekkend 5G-netwerk uit te rollen, wordt in Noord-Nederland nog tot 2023 gebruikt door AIVD en MIVD.

Deze frequentie is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van 5G en of Nederland wel of niet koploper kan blijven op dit gebied.

Deze problematiek kwam ook aan bod tijdens een bijeenkomst die KIVI-Telecommunicatie organiseerde, in samenwerking met TNO en KPN. Deze avond stond geheel in het teken stond van 5G Toepassingen. Erik Brands (KPN), Toon Norp (TNO) en Bram van den Ende (TNO) waren hier te gast om hun kennis met betrekking tot 5G met circa 50 bezoekers te delen.

Ook hier werden, naast de vele mogelijkheden die 5G biedt, zorgen uitgesproken over het niet kunnen gebruiken van de benodigde bandbreedte.

Meer lezen? Bekijk hier het volledige artikel op nos.nl en lees hier meer over de KIVI bijeenkomst en de diverse sprekers. Hier download je de presentatie van Toon Norp waarin hij informatie met ons deelt over de verticale toepassingen van 5G. 

  • Delen: