Peter Rake pleit voor 5G in Noord-Groningen bij de Tweede kamer

30 maart 2018

Op 29 maart was Peter Rake, programmamanager 5Groningen, aanwezig bij de Commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Peter was uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland. Hij hield hier een voordracht waarin hij het belang van 5G in Noord Groningen benoemde en ervoor pleitte om vanaf voorjaar 2018 experimenteerruimte op 3.5GHz beschikbaar te stellen aan de partners in programma 5Groningen.

Eerder deze maand werd een motie ingediend door de kamerleden Paternotte (D66) en Weverling (VVD) die de regering verzoeken nog dit jaar het spectrumbeleid aan te passen, zodat 5Groningen toegang krijgt om te experimenteren met mobiele communicatie op de 3.5GHz-band. Deze motie werd ontraden door staatssecretaris Keijzer vanwege storing die optreedt op de activiteiten van Defensie in Burum. Er zijn echter andere frequenties beschikbaar waar wel op getest kan worden met 5G. 5Groningen is door Economic Board Groningen gestart mede op voordracht van het Ministerie van EZK als één van de compenserende maatregelen voor aardbevingen in Noord-Groningen. 5Groningen heeft 15 maart aangegeven hier graag de dialoog over aangaan met het Ministerie van EZK in de zoektocht naar oplossingen. Zie ook het nieuwsbericht ‘5Groningen gaat gewoon door’ van 15 maart 2018

Tijdens het rondetafelgesprek op 29 maart pleitte Peter Rake om vanaf voorjaar 2018 experimenteerruimte op 3.5GHz beschikbaar te stellen aan de partners in programma 5Groningen. Verder wil 5Groningen dat nog dit jaar een besluit wordt genomen om de 3.5GHz tijdig vrij te maken voor de uitrol van 5G netwerken vanaf 2020.

Naast Peter Rake waren ook partners van 5Groningen Vodafone, KPN, Agentschap Telecom en TNO vertegenwoordigd in het rondetafelgesprek.

Lees hieronder de gehele verklaring van Peter Rake namens 5Groningen. 

 

Verklaring 5G proeftuin Tweede Kamer EZK – Peter Rake 29 maart 2018

Geachte commissieleden, 

Allereerst hartelijk dank voor deze uitnodiging. Mijn naam is Peter Rake. Ik ben als programmamanager 5Groningen verantwoordelijk voor de 5G proeftuin in het aardbevingsgebied.

In 2014 is de Economic Board Groningen opgericht, mede op initiatief van het ministerie van EZK.  Onze missie: bedrijvigheid en werkgelegenheid in het aardbevingsgebied stimuleren.  Eén van de kroonjuwelen is de realisatie van een 5G proeftuin, samen met partners als KPN, Vodafone en TNO. Een bijzonder initiatief om het aardbevingsgebied koploper te maken in innovaties met 5G. Uniek in de wereld vanwege het rurale karakter en de veelheid aan toepassingen waarmee getest wordt. 

De mkb-bedrijven hebben de proeftuin massaal omarmd. Er zijn tientallen ideeën ingediend voor innovaties in allerlei sectoren. Vaak als antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen waar deze regio voor staat. Bijvoorbeeld de virtuele dokter in de ambulance, of zelfrijdend openbaar vervoer. Ook bedrijven van buiten de regio overwegen zich te vestigen in het gebied vanwege 5G. Studenten werken mee aan de wereld van morgen, met drones, zelfrijdende voertuigen en allerlei toepassingen van Internet-of-things.  

Kortom, de 5G proeftuin vormt een belangrijke economische impuls voor het aardbevingsgebied en dat heeft deze regio heel hard nodig!

Dit vraagt om de inzet van nieuwe frequenties. 

De 3.5GHz band is voor de Nederlandse telecomsector cruciaal voor 5G. De BV Nederland dreigt achterop te raken als niet snel wordt gestart met experimenten op deze 5G frequentie. 

In Noord-Nederland is het gebruik van deze frequentie niet mogelijk doordat Defensie deze band benut om informatie te verzamelen. Dit remt de uitrol van de 5G proeftuin. Daarom is het van groot belang dat de ministeries van EZK  en Defensie op korte termijn afspraken maken om de 3.5GHz frequentie beschikbaar te stellen voor experimenten. Zodat wij op vooraf afgesproken tijdstippen en locaties in Noord-Groningen kunnen testen met 5G. 

Agentschap Telecom, partner in onze proeftuin, kan dit uitstekend regisseren. 

Wij denken graag mee over de praktische oplossing voor dit vraagstuk en willen hierover met de overheid, en in het bijzonder het ministerie van Defensie, in gesprek. 

Zeker in Groningen hebben we er alle begrip voor dat veiligheid voorop staat. Maar het kan toch niet zo zijn dat het aardbevingsgebied opnieuw op achterstand wordt gezet? 
 
Het is als Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer: je kunt ermee rijden en je haalt ook de finish. Maar je wint de wedstrijd nooit!
 
Dank u wel! 

  • Delen: