Oprichting RealIT: IT oplossingen op maat voor kwetsbare mensen

21 februari 2017

Op 14 februari is de Groninger Ronald Helder gestart met zijn bedrijf RealIT in Groningen. RealIT biedt ICT oplossingen op maat om kwetsbare, eenzame mensen uit hun isolement te halen en ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Een van de speerpunten van RealIT is de digitale stamtafel. Helder is betrokken bij het thema Zorg & Welzijn van 5Groningen.

Ronald Helder heeft jarenlang ervaring met het ontwikkelen en inzetten van ICT in de zorg. Ooit ontwierp hij een digitaal sociaal netwerk rondom de zorg voor zijn vader. Dit netwerk vormde vervolgens de basis van een gebruiksvriendelijk, digitaal platform voor cliënten, hun verwanten en begeleiders bij Vanboeijen en de onlangs gelanceerde digitale stamtafel bij VVT-instelling De Hoven. Die kennis en ervaring wil Ronald nu in zijn eigen bedrijf inzetten.

Blijven meedoen in de samenleving

Ronald Helder: “Ik wil met technische oplossingen sociale innovatie in de zorg realiseren. Zodat we meer aandacht kunnen schenken aan kwetsbare mensen, of het nu gaat om ouderen, of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ik wil ICT inzetten om werkprocessen in de zorg te versimpelen en mensen met elkaar te verbinden, zodat ook kwetsbare mensen blijven meedoen in onze samenleving. Daar geloof ik in en daar ga ik werk van maken.”

ICT inzetten voor zorg op maat

Bij zorg op maat wordt al gauw verondersteld dat dit onbetaalbaar is. Volgens Helder is dat niet waar. Door het slim en pragmatisch inzetten van ICT toepassingen kan de zorg volledig vraaggericht worden ingericht, terwijl de kosten binnen de perken blijven. De behoefte van mensen moet leidend zijn bij de inrichting van hun ondersteuning. Wat is de zorgbehoefte? Wat willen familieleden? Welke zorg is wanneer nodig en hoe wordt dit georganiseerd en onderling afgestemd? De inzet van ICT geeft ruimte voor wat echt belangrijk is, namelijk persoonlijke aandacht.

5Groningen

In 2016 werd Ronald Helder betrokken bij het thema Zorg&Welzijn van het programma 5Groningen van de Economic Board Groningen. Volgens Helder viel hier alles op zijn plaats en werd invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens. Een eigen bedrijf dat zich inzet om kwetsbare mensen te ondersteunen en een mooier leven te geven. Helder begint vanuit de basis met de doorontwikkeling van de digitale stamtafel. Dat betekent het ondersteunen van zorg in een thuissetting, het onderhouden van contacten, maar ook een spelletje doen via een digitaal platform met kleinkinderen of buurtbewoners. Een ander project is de inrichting van een sociale marktplaats om de zorg en leefbaarheid op het Groningse platteland te bevorderen.

Hanzehogeschool Groningen

Op dit moment onderzoeken vijf studenten van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van Helder wat er nodig is om de inzet van ICT in de zorg toegankelijker te maken en hoe de digitale stamtafel in Groningen uitgebreid kan worden.

  • Delen: