Even voorstellen: Taco Kluwer van Agentschap Telecom

7 februari 2018


5Groningen werkt in het 5G Fieldlab samen met verschillende kennisinstellingen en (inter)nationale topspelers uit de telecomindustrie. Maar wat doen deze partners precies? Om hier achter te komen, stellen wij onze partners aan u voor. Deze week is het woord aan Taco Kluwer van Agentschap Telecom.

Wat doet Agentschap Telecom precies?

“Agentschap Telecom is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is uitvoerder en toezichthouder op het gebied van telecommunicatie. Wij staan voor een veilig en verbonden Nederland en zorgen ervoor dat Nederland beschikt over eerste klas draadloze communicatie. Dat doen we bijvoorbeeld door het verdelen van frequentiespectrum en het toezichthouden op de beschikbaarheid en continuïteit van mobiele netwerken.”

Wat is jouw rol binnen de organisatie?

“Ik ben adviseur Innovatie en Strategie. Op het gebied van innovatie ben ik bezig met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. Ik heb een passie voor innovatie, dus ik vind het ontzettend leuk om de organisatie in beweging te krijgen voor nieuwe technologieën en trends. Nieuwe ontwikkelingen gaan vaak gepaard met nieuwe taken en nieuwe risico’s die je als uitvoerder en toezichthouder moet oppakken. Op het gebied van strategie ben ik daarom ook bezig met de taakontwikkeling van het Agentschap.”

Wat is de relatie tussen Agentschap Telecom en 5Groningen?

“Het 5G-netwerk biedt potentie voor veel sectoren. Als Nederland over snelle en betrouwbare communicatiemiddelen beschikt, profiteert de hele economie en maatschappij daarvan. 5Groningen draagt daaraan bij. Betrokken partijen kunnen ervaring opdoen met nieuwe toepassingen en dilemma’s blootleggen. We steunen het initiatief niet alleen, maar proberen er ook van te leren.”

Welke verwachtingen heeft Agentschap Telecom van het 5G netwerk?

“Het 5G netwerk is een soort hefboom voor verschillende sectoren in Nederland waaronder de landbouw-, zorg-, industrie- en transportsector. Nieuwe toepassingen in deze sectoren profiteren van de functies die 5G biedt zoals extra betrouwbare verbindingen en hoge bandbreedtes. Functies die van belang zijn voor bijvoorbeeld precisielandbouw, robotica, drones en autonome voertuigen. Door een goede infrastructuur kunnen al die sectoren floreren, waardoor Nederland een betere economische positie krijgt en de maatschappij optimaal kan functioneren.”

Kun je een voorbeeld geven van een nieuwe toepassing?

“Ik heb hoge verwachtingen van de zelfrijdende auto en de voordelen die 5G daarbij biedt. Deze auto kan de maatschappij veel opleveren. Het verlaagt milieubelasting, bespaart tijd en biedt oplossingen voor de inzet van (openbaar) vervoer in buitengebieden. Met volledig autonoom vervoer kun je efficiënter goederen en personen vervoeren. Vooral in en om de grote steden, waar veel verkeersproblemen zijn, draagt dat bij aan een betere leefomgeving.”

Welke zaken rond mobiele communicatie vinden wij over tien jaar normaal?

“5G biedt de connectiviteit om de hedendaagse processen slimmer vorm te geven. Er komen sensoren die data verzamelen waarmee machines autonoom beslissingen kunnen nemen. Dit betekent dat enorm veel processen geoptimaliseerd en geautomatiseerd zullen worden. Ik denk daarom dat 5G veel in ons dagelijks leven zal transformeren.”

  • Delen: