Even voorstellen: Coen Bresser van TNO

13 juli 2017


5Groningen werkt in het 5G Fieldlab samen met verschillende kennisinstellingen en (inter)nationale topspelers uit de telecomindustrie. Maar wat doen deze partners precies? Om hier achter te komen, stellen wij onze partners aan u voor. In het tweede interview van de reeks is Coen Bresser, business consultant bij TNO, aan het woord.

Wat doet TNO en wat is jouw functie binnen de organisatie?

“TNO is een bij wet opgerichte organisatie met een taakstelling vanuit de overheid: fundamentele kennis praktisch toepasbaar maken voor bedrijven en overheden. We richten ons vooral op de voorkant van alle technische ontwikkelingen. TNO heeft een onderzoeksafdeling en een bedrijfsmatige kant. Als business consultant ben ik vooral bezig met dat tweede. Ik hou de markt in de gaten en bekijk welke kennis we nodig hebben om Nederland verder te versterken. Hieronder vallen ook de ontwikkelingen van 5G, de komende mobiele standaard. Ondanks dat deze techniek pas in 2020 gestandaardiseerd zal zijn, kunnen nu al veel zaken gerealiseerd worden die waarde hebben voor Nederland. Ik kijk hoe we hier in een vroegtijdig stadium op kunnen inzetten. Enerzijds op toepassing en anderzijds voor het realiseren van de 5G netwerken.”

Wat is de relatie tussen TNO en 5Groningen?

“Als je alle Founding Fathers met elkaar vergelijkt, zie je dat er aan de ene kant partners betrokken zijn met een commercieel doel, en aan de andere kant partners met een onderzoeksdoel. Wij zijn de partij in het midden en houden ons bezig met de technische invulling van wat er in het 5G Lab komt. Samen bedenken we testcases. Maar er moet natuurlijk nog best veel gebeuren, de technische details. Wij testen de eerste implementatie van de technieken op kleinschalig niveau.”

Kun je een toepassing noemen?

“5G zou goed gebruikt kunnen worden voor Agrifly: een vliegtuigje (drone) dat beeldmateriaal verzamelt van akkers. Momenteel wordt dat materiaal op een SD-kaart opgeslagen. Die kaart wordt steeds uit de drone gehaald om de data via de laptop naar de server te kunnen sturen. Hierdoor kan je Agrifly alleen lokaal gebruiken. Met 5G wordt die SD kaart overbodig en kan de drone grootschalig monitoren. Zo ontstaat opeens een dienst in plaats van een product.” (Lees hier meer over Agrifly, red.)

Wat voor diensten kunnen vanuit 5G ontwikkeld worden?

“5G wordt met name gerealiseerd voor nieuwe, nog niet bestaande diensten. Met name de combinatie van een lage reactiesnelheid en een hoge bandbreedte biedt veel mogelijkheden. In fabrieken worden nu met ingewikkelde bekabelingsschema’s monitoring voor installaties gerealiseerd. Als er iets mis is met het uitlezen kun je nu via een kabel je laptop aansluiten om het apparaat alsnog uit te lezen, maar met risico op vonken. Met 5G kun je niet alleen op afstand maar ook lokaal data draadloos ontsluiten met bijvoorbeeld een augmented reality bril die je verwerkte en verrijkte informatie toont. Zo kun je eenvoudig alle statussen in de omgeving zien, in plaats van alleen dat ene apparaat, en bijvoorbeeld ook het warmteprofiel op de daadwerkelijke pijp zien.”

Welke zaken rond mobiele communicatie vinden wij over tien jaar normaal?

“Dat is moeilijk te zeggen. De vraag is vergelijkbaar met de vraag in 2000 wat de voordelen van een smartphone zijn. Hoogstwaarschijnlijk zullen de meeste auto’s in de verre toekomst geen bestuurders meer (nodig) hebben. Door ontwikkelingen op het gebied van automatisering en artificial intelligence verdwijnen mogelijk een heleboel banen, misschien wel allemaal. Stel dat alles geautomatiseerd wordt, wat gaan wij dan nog doen? Hoe gaan we dan om met welvaartsverdeling? Dat kan nog een heel serieus probleem worden. Daarom is het verstandig om er mee bezig te zijn, onderdeel te worden van het ecosysteem, zodat je in plaats van overvallen te worden, kunt acteren met bijvoorbeeld wet en regelgeving.”

  • Delen: