Eerste 5G testen met Smart Potato van start

24 januari 2017

De eerste sensoren voor de pilot Smart Potato van 5Groningen zijn op 17 januari geplaatst in de akkers van boer Pieter van Maldegem in Vierhuizen. De eerste testen moeten aantonen dat een vochtsensor bovengronds kan worden verbonden met het LoRaWAN netwerk – een netwerk voor lange afstand communicatie – van KPN.

Een aantal keren per etmaal worden de data via internet verzonden naar het informatieplatform van Dacom, een bedrijf dat ICT- en sensorapparatuur levert aan boeren. Nadat ze geanalyseerd zijn, weet de boer hoe het gaat met de groei van zijn aardappelen. Zo weet hij op welke plaatsen het eventueel nodig is om in te grijpen, bijvoorbeeld door meer kunstmest te strooien. Allert Knapper van Dacom legde voor het plaatsen van de vochtsensor aan de aanwezige boeren uit hoe het versturen en analyseren van de gegevens werkt.

LoRaWAN

De LoRaWAN technologie wordt beschouwd als een voorloper van het toekomstige 5G netwerk, vanwege de mogelijkheid om grote aantallen sensoren te koppelen met een laag energieverbruik per sensor. De hoeveelheid data die per keer per sensor kan worden verzonden is (conform de LoRaWAN specificaties)  beperkt, maar mede daarom bij uitstek geschikt voor deze pilot.

 

Vervolg

Als deze eerste stap succesvol verloopt, worden aanvullende testen gedaan met volledig ondergrondse plaatsing van de sensor en meerdere typen data, bijvoorbeeld temperatuur en voedingsstoffen. Daarna gaat een aantal akkerbouwers van de stichting aGroFuture in het groeiseizoen van mei tot en met oktober de sensoren in de praktijk testen met hun pootaardappelgewas.

Na de uitwisseling van de laatste technische details, werd de sensor in de landbouwgrond geplaatst in een sprookjesachtig winters landschap bij Vierhuizen. Onder het toeziend oog van de akkerbouwers Derk Gesink en Pieter van Maldegem, werden de eerste sensoren succesvol gekoppeld aan het LoRaWAN netwerk van KPN.

  • Delen: