EBG opent subsidieregeling 5G pilots

21 april 2017

De Economic Board Groningen (EBG) biedt bedrijven en instellingen een unieke kans om hun toepassing of innovatie voor 5G te testen. Voor de beste ideeën is maximaal € 50.000 per pilot beschikbaar. EBG trekt in totaal een half miljoen euro uit voor de zogenoemde PilotregelinG 5Groningen.

5Groningen

Noord-Groningen is het nationale fieldlab voor 5G-technologie, de nieuwe generatie mobiel internet. In het EBG-programma 5Groningen werken publieke en private partijen samen om toepassingen van 5G te ontwikkelen en testen. De verwachting is dat 5G rond 2020 daadwerkelijk gerealiseerd is, desondanks zijn dit jaar al de eerste pilots bij 5Groningen van start gegaan. De onzekerheid over de uitkomsten van een pilot kan voor bedrijven en instellingen een drempel zijn om ook een te starten.

Pilot starten

Ondernemers, bedrijven en instellingen worden om die reden door EBG uitgenodigd om met financiële steun van maximaal € 50.000 per pilot een toepassing van 5G-technologie ontwikkelen, testen en demonstreren. Dit kan in het Living Lab van 5Groningen op de Zernike Campus, maar ook in het veld in Noord-Groningen. Het bedrijf of de instelling hoeft niet in de regio gevestigd te zijn, maar de pilot moet wel een aantoonbare positieve bijdrage opleveren voor de economie of leefbaarheid van Noord-Groningen.

De financiële bijdrage van EBG is een subsidie, het geld hoeft niet terugbetaald te worden. Wel moet sprake zijn van cofinanciering: maximaal de helft van het benodigde bedrag mag met de regeling gefinancierd worden. De rest van de kosten moet uit eigen middelen komen.

Aanmeldingsprocedure

Geïnteresseerden kunnen - vooralsnog alleen in 2017 - hun pilot-idee aanmelden bij 5Groningen. Programmamanager Peter Rake zal samen met de Founding Fathers van 5Groningen het voorstel beoordelen. Na goedkeuring zal een externe deskundige het plan toetsen aan de criteria en onder meer kijken naar de relevantie voor Noord-Groningen. Hij zal hierover een advies uitbrengen. Indien dit advies positief is, kan de officiële aanvraag gedaan worden bij de uitvoerder van de regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Uw idee voor een toepassing met 5G aanmelden voor de PilotregelinG 5Groningen? Neem dan contact op.

  • Delen: