Delegatie uit Zimbabwe bezoekt 5G Lab

19 september 2018

Op 14 september mochten we een delegatie ontvangen uit Zimbabwe, Afrika. Het ging om drie heren die zich bezighouden met eHealth ontwikkelingen in Zimbabwe.
In  het 5G-Lab vertelde Peter Rake hen meer over de pilots van 5Groningen op het gebied van eHealth, datatransport en zorglogistiek.

Een van de pilots waar aandacht aan werd besteed was de 5G pilot waarbij de medisch specialist met behulp van 5G op afstand meekijkt in de ambulance. 

De delegatie bestond uit de volgende personen:
- Dr. Albert Mulingwa van het Ministry of Health and Child Care Zimbabwe. 
- Mr. Ronald Manhibi, site Project Manager eHealth at SolidarMed Zimbabwe.
- Dr. ing. Gertjan van Stam, proposed chairholder of the Chair for Community Engagement, Culture and Digital Technology at Great Zimbabwe University.

  • Delen: