Agentschap Telecom en Eemsmond onderzoeken kwetsbaarheid infrastructuur

1 december 2016

Eén van de Founding Fathers van 5Groningen, Agentschap Telecom, bracht op 30 november onderstaand persbericht uit.

Agentschap Telecom en gemeente Eemsmond onderzoeken mogelijke kwetsbaarheden in telecommunicatie-infrastructuur aardbevingsgebied.

Wat is de impact van een aardbeving op de beschikbaarheid van telecommunicatie? Om dat te onderzoeken starten Agentschap Telecom en de gemeente Eemsmond een gezamenlijke pilot om mogelijk zwakke plekken in de telecommunicatie-infrastructuur in kaart te brengen. De pilot richt zich daarnaast op de gevolgen van mogelijke overbelasting van het netwerk. Want als er een beving is gaan mensen massaal (mobiel) bellen en internetten. Uitval van telecommunicatie kan er onder meer toe leiden dat hulpdiensten hun werk niet meer kunnen doen. De pilot start op 1 december en duurt naar verwachting tot de zomer van 2017.

Vitale infrastructuur

In het noorden van Nederland vinden aardbevingen plaats. Eén van de gemeenten die in dat gebied ligt is de gemeente Eemsmond. Het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur -waar waterschappen, gemeenten en provincies in participeren- werkt aan een civiele infrastructuur die bestand is tegen aardbevingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leidingen en kabels, maar ook om bruggen, wegen en gebouwen. Telecommunicatie is noodzakelijk voor het besturen en beheren van die civiele infrastructuur. Het onderzoek moet aan het licht brengen wat de consequenties van uitval van telecommunicatie zijn voor de gemeente, de gemeentelijke organisatie en onderdelen van de civiele infrastructuur. 

Afronding pilot zomer 2017

De pilot in de gemeente Eemsmond is naar verwachting in de zomer van 2017 afgerond. De pilot vindt plaats in het kader van het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom. Dat is gericht op de bewustwording van het belang en –zelfs- de afhankelijkheid van telecommunicatie. En vooral ook: wat je kan doen om de risico’s hiervan te beperken. Het programma richt zich hierbij op bedrijven en instellingen.

  • Delen: