5G en Duurzaamheid

ECO Footprint

We teren behoorlijk in op onze natuurlijke reserves. De ecologische voetafdruk, ofwel ECO footprint, is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van je levensstijl. Alles wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten ruimte. De gevolgen van je gedrag kunnen met de voetafdruk in een getal worden uitgedrukt. Dit getal geeft aan welk stukje van de aardbol jij in beslag neemt. De ECO footprint is wereldwijd de afgelopen jaren sterk is gestegen. Nu al hebben we aan één aarde eigenlijk niet genoeg  :’-(     Het is de hoogste tijd voor verandering.

Opdracht 5G en Duurzaamheid

Bedenk een manier waarop met behulp van 5G het mogelijk is om deels inzicht te krijgen in de ECO footprint van een individu of van een groep mensen. Het uiteindelijke doel is om mensen meer bewust te maken van hun eigen gedrag met betrekking tot het milieu.

Aanwijzingen & suggesties

  • Monitoring van het verbruik van energie, gas, water, afval, eten of vervoer etc.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van sensoren die energieverbruik of waterverbruik in kaart brengen.
  • Maak onderscheid tussen individuen en/of gezinnen/straten/wijken. Je kunt ook denken aan bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. 
  • Zodra een bepaald volume is bereikt geeft een sensor een signaal.
  • Maak zo mogelijk een game.